Misją Wolnej Szkoły Bemowo jest wspieranie w wychowaniu do osobowości, wychowywaniu istoty swobodnie działającej, która będzie samodzielna oraz będzie członkiem społeczeństwa, mającej szacunek dla swojej wewnętrznej wartości.

Wychowanie do osobowości, rozumiane jest przez nas jako praktyczne wykorzystanie własnej wolności i ukierunkowywania swojej woli zgodnie z własnym rozumem, a także poszerzanie samoświadomości.

Wspieramy wolność pozytywną – wolność do autonomicznego działania, zgodnego z ukierunkowaną przez rozum wolą człowieka (nie zaś przyzwyczajeniami, stereotypami, autorytetami, czy wreszcie instynktami).

Wychowanie istoty swobodnie działającej podkreśla praktyczny wymiar wolności jaką ma każdy człowiek. Wolności jaka związana jest z rozumowym narzuceniem samemu sobie własnych praw i kierunku działania i samozobowiązanie się do ich przestrzegania. Swobodne działanie jest nieodzownie związane z wewnętrzną determinacją.

Samodzielność związana jest nie tylko z możliwością kontynuacji nauki w dowolnie wybranej ścieżce edukacyjnej (przygotowaniu do corocznych egzaminów przedmiotowych dla dzieci z edukacji domowej, egzaminu ósmoklasisty), ale także z budową umiejętności takich jak:

  • organizacja pracy własnej,
  • zarządzanie sobą w czasie,
  • zaradność,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Umiejętności społeczne, związane z byciem członkiem społeczeństwa, to umiejętności:

  • postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych,
  • zdolność samodzielnego stosowania posiadanych
  • umiejętności interpersonalnych (współdziałanie, empatia, komunikacja, asertywność rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów) z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości.

Szacunek dla swojej wewnętrznej wartości rozumiemy jako zobowiązanie wobec samego siebie. Obowiązki wobec siebie to odpowiedzialność za własny rozwój, za poszerzanie samoświadomości, kierowanie się własną wolą i takie działanie w społeczności i świecie w ogólności by być w zgodzie z własnym systemem wartości.

Chcesz wiedzieć jak to robimy? Zajrzyj do Filarów działania