Pojęcia podstawowe

Pojęcia podstawowe cz. 5: Podmiotowość

Kiedy mówimy o traktowaniu kogoś podmiotowo, to mamy na myśli, że chcemy traktować go z szacunkiem i powagą. I tu zaczynają się schody, gdyż rozumiemy te pojęcia bardzo różnie. Zostawmy na chwilę kwestię komunikacji z dziećmi i pomyślmy, co mamy na myśli, kiedy mówimy o podmiotowym traktowaniu osoby dorosłej. Tutaj…

Pojęcia podstawowe cz. 3: Demokracja

Demokracja jest kolejnym pojęciem, które pojawia się w środowisku alternatywnej edukacji, często jako jedna z zasad, na których opiera się funkcjonowanie społeczności. Wokół niej narosło jednak również sporo nieporozumień dotyczących tego, czym ona jest, a także, jaki jest zakres jej stosowania i to nawet w szkołach, które mają słowo „demokratyczna”…

Pojęcia podstawowe cz. 2: Wolność

WOLNOŚĆ Kolejnym pojęciem powszechnie obecnym w świecie alternatywnej edukacji jest pojęcie wolności. Już sama nazwa „wolne szkoły” sugeruje jakieś powiązanie z tym hasłem. Często jednak dość niejasne pozostaje, do czego ta wolność właściwie się odnosi. Czy chodzi o to, że wolne są same szkoły? A jeśli tak, to od czego…

Pojęcia podstawowe cz. 1: Naturalność

W kręgach alternatywnej edukacji funkcjonuje wiele pojęć, których używa się dość powszechnie, a jednocześnie dosyć bezwiednie. Bardzo często można zauważyć, że w celu podążania za tymi samymi wartościami, np. wolnością, różne nurty proponują zupełnie przeciwstawne rozwiązania. Wynika to w większości przypadków z różnego rozumienia tych samych pojęć. Chcielibyśmy zatem tutaj…