Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

„Zośka”, „Alek”, „Rudy” i „Szare Szeregi”.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i „Szarych Szeregach”.

Rafał opowiada

Notatka

Harcerstwo było ruchem, który do Polski trafił tuż przed I Wojną Światową. Jego celem było wychowanie młodych obywateli, którzy będą rozumni, sprawni i samodzielni i będą chcieli te cechy wykorzystać dla dobra kraju. Po wybuchu II Wojny Światowej harcerstwo w Polsce zaczęło funkcjonować w ukryciu jako Szare Szeregi. Członkowie Szarych Szeregów, zależnie od wieku, zajmowali się akcjami dywersyjnymi, przenoszeniem wiadomości albo po prostu walką z okupantem.

Jan Bytnar był członkiem Szarych Szeregów z Warszawy. Dowodził jednym z czterech okręgów warszawskich Grup Szturmowych (oddziałów Szarych Szeregów zajmujących się podobnymi działaniami, co wojsko partyzanckie). Znany był między innymi z przerobienia napisu “Jedźcie z nami do Niemiec” na niemieckim urzędzie pracy w Warszawie na “Jedźcie sami do Niemiec” oraz z wynalezienia składanego wysięgnika, dzięki któremu mógł pisać na murach antyniemieckie hasła nawet na wysokości 4 metrów. Zginął w wyniku ran odniesionych w czasie przesłuchań.

Tadeusz Zawadzki był członkiem Szarych Szeregów z Warszawy. Dowodził jednym z czterech okręgów warszawskich Grup Szturmowych (oddziałów Szarych Szeregów zajmujących się podobnymi działaniami, co wojsko partyzanckie). Znany był z niezwykłej sprawności w malowaniu symboli Polski Walczącej na warszawskich murach, budynkach i pomnikach. Dowodził Akcją pod Arsenałem, w czasie której jego oddział odbił Jana Bytnara i około 20 innych więźniów z rąk Niemców. Zginął kilka miesięcy później w czasie ataku na niemiecki magazyn.
Maciej Dawidowski był członkiem Szarych Szeregów z Warszawy. Znany był najbardziej z odkręcenia ważącej około 100 kg niemieckiej tablicy na pomniku Mikołaja Kopernika i ukrycia jej przed Niemcami. Uczestniczył w Akcji pod Arsenałem mającej na celu odbicie z więziennego transportu Jana Bytnara i innych więźniów. Akcja się powiodła, ale Dawidowski zginął w wyniku odniesionej podczas tej akcji rany.

Najważniejsze informacje

  • “Alek”, “Zośka” i “Rudy” byli członkami Szarych Szeregów.
  • “Alek”, “Zośka” i “Rudy” zginęli, jak wielu innych młodych ludzi w czasie walki z niemieckim okupantem podczas II Wojny Światowej.

Materiały dodatkowe