Zespół

Nasz zespół składa się z uważnych, wspierających dorosłych. Dorośli towarzyszący dzieciom pełnią na raz kilka ról – wychowawcy, mentora, nauczyciela. Ponadto popołudniami odwiedzają nas warsztatowcy, którzy w bezpiecznej atmosferze wspierają rozwój zainteresowań dzieci.

Agnieszka Sowińska - liderka- koordynatorka,
dorosły towarzyszący dzieciom
(Wychowawczyni, mentorka, Nauczycielka)

Rdzenni mieszkańcy obu Ameryk przez wieki żyli blisko Natury i każdego dnia poznawali jej prawa. W indiańskiej totemologii szczególne miejsce zajmują strażnicy duchowi – totemy z królestwa minerałów, żywiołów, roślin i zwierząt. Duchy totemowe stawały się wzorcami zachowania w życiu osobistym. Gdybym urodziła się indianką moim zwierzęciem na pewno byłby łabędź.

Początek

Swoją wewnętrzną siłę uaktywniłam zakładając Wolną Szkołę Bemowo. Tworzę to miejsce tak, jak łabędzie, które łączą pierwiastek wodny, powietrzny i lądowy. W naszej szkole zauważysz inspirację różnorodnymi formami pedagogiki alternatywnej. Znajdziesz tu inspirację Reggio Emilia, odrobinę pedagogiki walfdorskiej, ksztynę planu daltońskiego, a także nutkę Montessori. To co nas wyróżnia to brak dogmatyzmu. Staram się zapoznawać z różnymi nurtami pedagogicznymi, metodami komunikacji i pracy z grupą. Wybieram z nich to co może wzbogacić. Tworzę to miejsce z myślą o ciekawych świata dzieciach dla których „fajnie jest wiedzieć” i „fajnie jest umieć”.

Droga

Jednak zanim podjęłam się założenia Wolnej Szkoły tak jak brzydkie kaczątko z baśni Andersena musiałam przejść pewną metamorfozę. Wprawdzie z dziećmi pracowałam „od zawsze”. W wieku 14 lat zostałam przyboczną zuchową i kolejne lata rozwijałam się jako kadra harcerska. Po wielu latach pracy z dziećmi wczesnoszkolnymi, a potem także z gimnazjalistami zakończyłam tę przygodę drużynowej jako 30-letnia doświadczona instruktorka. Mimo powszechnemu steoretypowi o harcerzach moje pierwsze wybory zawodowe nie były jednak związane z pracą z dziećmi. Z początku zajmowałam się archeologią, potem prowadziłam projekty szkoleniowe dla dorosłych i konferencje łączące biznes z NGO, trenowałam dorosłych i młodzież z umiejętności miękkich i design thinking. Wiele lat działałam w organizacjach pozarządowych. Te wszystkie doświadczenia dały mi z jednej strony potężne zaplecze organizacyjno-logistyczne, z drugiej pozwoliły rozwijać się komunikacyjnie, społecznie, spojrzeć na świat z wielu perspektyw.

Doświadczenie

Kieruję się dewizą docendo discimus (ucząc innych, sami się uczymy), dlatego wiele inspiracji zawdzięczam uczestnikom moich kursów, warsztatów i programów, moim harcerzom i zuchom, a także ludziom z którymi pracowałam.

Moje najmilsze i najbardziej rozwijające mnie doświadczenia to:

  • koordynacja wolontariuszek na Kongresie Kobiet – były wśród nich osadzone z aresztu śledczego;
  • praca w Szkole Liderów, gdzie miałam możliwość poznać wiele inspirujących dyrektorek i dyrektorów bibliotek;
  • tworzenie międzynarodowych i międzyorganizacyjnych harcerskich programów rozwojowych WoodBadge, będących polem szerokiej wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne tematy, pracy z procesem, pracy nad sobą, swoją komunikacją, stawania oko w oko z wyzwaniami.

Po kilku latach pracy z dorosłymi, a także zakończeniu działania jako drużynowa zaczęło mi czegoś brakować. Przez ponad pół roku szukałam swojego miejsca. Tak znalazłam się najpierw w Wiosce Bullerbyn, na kursach Treningów Umiejętności Społecznych Stowarzyszenia SPOZA, a następnie w Wolnej Szkole Przygoda. Gdy ta ostatnia miała zostać rozwiązana wiedziałam już, że chcę tworzyć przestrzeń dla dzieci i dorosłych, w której wszyscy będą mogli wzrastać. Marzyłam o miejscu opartym na autentycznych, partnerskich relacjach między dziećmi i dorosłymi – społeczności dzieci i dorosłych.

Rola wychowawcy

W baśni o dzikich łabędziach siostra w milczeniu tkała koszule dla swych braci zaklętych w łabędzie. Trochę tak widzę swoją rolę w szkole. Cicha praca tworzenia miejsca dającego możliwości eksploracji świata. Ciche bycie przy nich, wspólna zabawa, towarzyszenie w trudnych chwilach. Czasami milczenie, czasami pomoc w wyrażeniu swoich emocji, potrzeb, punktu widzenia sytuacji. Po prostu bycie w szkole z nimi i dla nich. Czerpanie od nich, a jednocześnie dzielenie się, dawanie.

Łabędzie odzwierciedlają moc i długowieczność możliwe do osiągnięcia, kiedy otworzy się na swoje wewnętrzne piękno i siłę. Jeśli chcesz poznać naszą koncepcję i dowiedzieć się więcej o Wolnej Szkole napisz do mnie na mail: biuro@wolnaszkolabemowo.pl .

Rafał Jackowski wychowawca

Rafał Jackowski - LIDER - Organizator, dorosły towarzyszący dzieciom
(wychowawca, mentor, nauczyciel)

Nawiązując do terminologii Jaspera Julla, Rafał jest w naszej szkole przywódcą stada. Klucz do zrozumienia jego sukcesu jest taki sam jak w stadzie wilków: więź i zaufanie.

Autentyczne relacje

Rafał buduje swoje relacje na wspólnym działaniu – razem z dziećmi gra w piłkę nożną, leśne gry i zabawy, prowadzi i uczestniczy w grach wyobraźni (RPG), czyta na głos, opowiada historie. Jedną z jego naczelnych zasad jest „mówić dzieciom prawdę” i „traktować je poważnie”. Opiera więc swoje rozmowy z nimi na autentycznym zainteresowaniu, skupieniu na temacie rozmowy, wzięciu na serio tego co mówi dziecko tak samo jakby rozmawiał z dorosłym. Jego relacje zbudowane są więc na autentyczności, obecności i wiarygodności.

Rafał obdarza dzieci dużym zaufaniem – pozwala im na (subiektywnie) dużą samodzielność. Oczekuje jednocześnie wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje działania, zgodnie z Kantowskim imperatywem „postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania przez wolę twą miała się stać ogólnym prawem”.

Inspirujące przewodzenie i pokazywanie świata

Rafał nie boi się być dla dzieci przywódcą stada – autorytetem. Pokazuje sobą, że nauka może być ciekawa i przydatna – tworzy uwielbiane przez dzieci gry matematyczne, opowiada historyczne ciekawostki. Jest humanistą, który kocha matematykę (chociaż sam bardzo uważa, aby nie dać się zaszufladkować w tych kategoriach). Skłania dzieci do samodzielnego myślenia – nie poddawania się przyzwyczajeniom, autorytetom, ale też instynktom. Chce aby to dziecięcy rozum wyznaczał zasady działania, którym dziecko się podporządkuje.

Równowaga i harmonia

Rafał dba o równowagę między potrzebami społeczności, a potrzebami każdego jej członka. Moderuje wprowadzanie zasad szkolnych tak by zabezpieczyć granice, potrzeby i cele każdego z członków szkolnej społeczności. Dba o to by wprowadzanym zasadom towarzyszyło zrozumienie i wzajemny szacunek (poszanowanie godności innych i samego siebie).

Kasia Zimowska - dorosły towarzyszący dzieciom (wychowawczyni, mentorka, nauczycielka)

Kasia jest z wykształcenia muzykologiem i charakteryzatorką. Obecnie studiuje edukację artystyczną na Wydziale Pedagogicznym UW.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi – prowadziła warsztaty muzykoterapeutyczne w świetlicy środowiskowej oraz zajęcia filmowe/artystyczne na Obozach Demokratycznych. Ukończyła kurs na wychowawcę w Fundacji Akademia Demokratyczna.

W szkole obok towarzyszenia dzieciom, zajmuje się programem dla zerówki i klas 1-3. 

Od zawsze pozostawała związana z różnymi formami szeroko pojętej sztuki: praktyką muzyczną, tańcem, improwizacją aktorską, rzeźbą, musicalem. Niemniej, głównym obiektem jej zainteresowań są sztuki performatywne. Występowała na deskach Teatru Dramatycznego („Córeczki”, reż. Małgorzata Głuchowska), wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia, przez pół roku uczęszczała do Szkoły Aktorskiej Machulskich. Jako wolny strzelec tworzy choreografie, projektuje kostiumy i wystawia krótkie formy teatralne na warszawskich scenach.

Prywatnie interesuje się psychologią muzyki. Nałogowo czyta oraz pisuje poezję.

Monika Kowalczyk- dorosła towarzysząca dzieciom (wychowawczyni, mentorka, nauczycielka)

Monika łączy wiele dyscyplin – jest psycholożką, trenerką, coachką, edukatorką seksualna i instruktorką zajęć artystycznych (taniec i teatr), animatorką. Ponad to trenerką i sędzią międzynarodowej olimpiady kreatywności Odyseja Umysłu

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Czasem w ramach zajęć, a czasem “przy okazji” dzieli się z nimi wiedzą o emocjach, asertywności, autoprezentacji oraz wielu innych ważnych w życiu umiejętnościach. 

Monika doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. pracując w leśnym przedszkolu oraz na wioskach Bullerbyn. W pracy najbardziej urzeka ją obserwowanie rozwoju podopiecznych. W Wolnej Szkole Bemowo 2-3 razy w tygodniu towarzyszy dzieciom. Ponad to prowadzi zajęcia z biologii, języka polskiego oraz zajęcia gimnastyczno-taneczne. 

Realizując swoje zajęcia kieruje się zasadą: “Każdy ma zasoby, ale nie każdy je odkrył.” Towarzyszą jej optymizm i umiejętność dostrzegania dobrych stron we wszystkim. Chętnie pomaga w odkrywaniu ludzkiego potencjału – zachęca do samodzielnego, twórczego myślenia i uczenia się przez doświadczanie.

Poza pracą w wolnej szkole pracuje z kobietami – prowadzi grupy, wspiera, inspiruje, motywuje, organizuje kobiece spotkania. Jest pomysłodawczynią i trenerką projektu Astarte – KOBIECOŚĆ RUCH ROZWÓJ – warsztatów rozwojowo-tanecznych dla kobiet. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z zakresu pracy z ciałem (analiza ruchu, choreoterapia, podstawy DMT, taniec i ruch w edukacji i rozwoju, ruch autentyczny, improwizacja ruchu i symbolika ciała). Liczba odbytych przez nią szkoleń wciąż rośnie, wraz z rosnącym apetytem na nową wiedzę.

 

Motto: Raz powalony, ty się nie poddawaj – jak ranny lew, tym potężniejszy, tym zuchwalszy stawaj wszystkiemu wbrew.

Dobrze wspominamy współpracę z:

Karolina Gruszczyńska – psycholog, superwizje kadry

Jest psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW oraz 4-letnią szkołę psychoterapii Intra. Pracuje w nurcie humanistycznym z elementami terapii Gestalt. Od 2013 roku prowadziła psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci w ProPsyche. Doświadczenie zdobywała również na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu psychoedukacji dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi Blisko – nasze miejsce na Bielanach (bliskościowy klub dla dzieci przedszkolnych) oraz współpracuje z Akademią Edukacji Demokratycznej. Wciąż szkoli się i superwizuje swoją pracę w Bliskim Miejscu Agnieszki Stain.

W Wolnej Szkole Bemowo zajmuje się:

  • superwizjami kadry,
  • obserwacją dzieci i relacji dorośli-dzieci,
  • kwartalnymi konsultacjami dla rodziców.

Anna Peszkowska – warsztaty z logicznego myślenia i filozofii

Ania studiuje filozofię i prawo w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi – prowadziła drużynę harcerek, pracuje jako animatorka, w ramach ARETE – filozofia dla dzieci prowadzi zajęcia z logicznego myślenia i filozofii w wielu warszawskich szkołach.

Ania z Wolną Szkołą Bemowo związana jest od początku jej działania. W roku szkolnym 2018/19 była wychowawczynią czyli dorosłym towarzyszącym dzieciom. Obecnie prowadzi wspomniane wcześniej warsztaty z logicznego myślenia i filozofii. Są to zajęcia ogólnorozwojowe. Ania dba aby zaproponowane aktywności ćwiczyły umiejętności takie jak czytanie ze zrozumieniem, myślenie przestrzenne, krytyczne myślenie, czy synteza wzrokowo-słuchowa. Zajęcia Ani zawsze pełne są ciekawych materiałów. Dzieci często budują z klocków, układają mozaiki, grają w gry, tworzą makiety.

Od czasu do czasu Ania przychodzi też do nas opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia i pamiątki z różnych zakątków świata jakie odwiedziła. Opowiada nam o zwyczajach, legendach, zabawach z różnych stron świata.

Bolesław Kaja – warsztaty i spacery przyrodnicze

Bolek z wykształcenia jest ogrodnikiem, przekonań społecznikiem, a z pasji historykiem. Prowadzi stronę „Las Bemowski”. W Wolnej Szkole Bemowo prowadzi cotygodniowe wycieczki po Lesie Bemowskim. Pokazuje nam przyrodę (np. miasto lisów, borsuków, żerowiska dzików, ptaki, zioła, rodzaje lasów) i ciekawe historycznie miejsca. Dosłownie emituje wiedzę. Po powrocie z wycieczek pokazuje dzieciom filmy przyrodnicze, ogląda z nimi książki, parzy dzikie herbaty, sadzi i pielęgnuje rośliny w ogrodzie i na szkolnych parapetach. Ma zawsze wiele pomysłów na przyrodnicze aktywności.