ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
10:00 – 11:00
Informatyka i
programowanie
(Agnieszka)    
10:00 – 11:00
Przyroda (Agnieszka)
10:00 – 11:00
Angielski (Rafał)
10:00 – 11:00
Historia i
społeczeństwo (Rafał)
10:00 – 11:00
Angielski
(Rafał)
12:00 – 13:00
Język Polski
(Monika)
12:00 – 13:00
Matematyka (Rafał)
12:00 – 13:00
Język Polski
(Monika)
12:00 – 13:00
Matematyka
(Rafał)
12:00 – 13:00
Zebranie szkolnej
społeczności
15:00 – 16:00
Zajęcia gimnastyczno- taneczne
(Monika)

14:00 – 16:00
Spacer
przyrodniczy (Bolek)

15:00 – 16:00
Gra (Rafał)

14:00 – 15:00
Logiczne myślenie
i filozofia (Ania)
15:00 – 16:00
Zajęcia muzyczno- plastyczne
(Beata)

Podstawowe umiejętności

Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej. Mają one oddzielny status, gdyż w naszym przekonaniu są językiem, jaki pozwala nam komunikować się ze światem, poszerzać potem wiedzę na dowolne wybrane przez nas tematy. Te umiejętności nie wpływają na nas pośrednio, a są przydatne “same z siebie”. Do tych zajęć zaliczamy:

 • język polski,
 • matematykę.

Uczestnictwo w zajęciach z podstawowych umiejętności jest nieobowiązkowe. Jednocześnie każdy z osobna w każdym tygodniu realizuje edukację polonistyczną i matematyczną na minimum jeden z wybranych przez siebie sposobów:

 • udział w zajęciach,
 • realizacja zadania/xerówki związanego z tematem zajęć,
 • własny autorski pomysł przegadany z dorosłym.

Zajęcia wiedzowe

Zajęcia wiedzowe wspierają realizację podstawy programowej dla klas IV-VI, a angielski – też w klasach I-III. Są zajęciami nieobowiązkowymi. Dzieci mają jednak informację, że obejmują one zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminach klasyfikacyjnych od klasy IV. Młodsze dzieci tak samo jak i starsze mogą uczestniczyć w tych zajęciach. Na zajęcia się zapisujemy na tzw. “działy” czyli np cykl o średniowieczu albo o meteorologii. 

 • Programowanie i informatyka – zajęcia łączą w sobie kodowanie na dywanie (czyli m.in. obrazki do kodowania, kodowanie z użyciem kubeczków i znaczków na macie), programowanie ozobotów, programowanie w Scratch. Ponadto wspierają realizację podstawy programowej w zakresie informatyki w tym użycie programów biurowych, bezpieczne korzystanie z Internetu, korzystanie z różnorodnych programów wspierających realizację projektów dzieci np. programy graficzne, obróbka audio, video.
 • Język angielski – zajęcia warsztatowe. Ćwiczymy użycie języka przez zabawę – kalambury, scenki, gry. Zdarza nam się prowadzić angielski w terenie. Jednocześnie nie uciekamy od elementów gramatyki, słuchania i czytania ze zrozumieniem. Ważne jest dla nas, aby nie uczyć się słownictwa od tak, a żeby nabywać umiejętności komunikacyjne. Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej, dzieci mogą proponować tematy i rodzaj najatrakcyjniejszych dla nich zadań.
 • Historia i społeczeństwo – zajęcia wspierają realizację podstawy programowej. Sposobem jaki nam się najbardziej sprawdza w tym zakresie jest rozmowa z dziećmi, połączona z pokazywaniem materiałów źródłowych – wspólnym czytaniem fragmentów kronik, oglądaniem obrazów, filmików z badań archeologicznych lub multimedialnych muzeów. Najważniejsze jest dla nas zrozumienie mechanizmów jakie pojawiają się w historii.
 • Przyroda – zajęcia realizowane są przez naszego przyrodnika Bolka. Podczas zajęć odbywają się m.in. eksperymenty, obserwacje mikroskopowe, tworzymy makiety, dzienniki obserwacji przyrody, czy zielniki, uczymy się korzystać z mapy i kompasu. Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej.

ZAJĘCIA HOBBYTYCZNE

Zajęcia hobbystyczne z założenia są zajęciami nieobowiązkowymi. Każdy może brać udział w wybranych przez siebie zajęciach (nawet codziennie), a może nie brać w nich udziału wcale. Jako, że większość hobbystycznych prowadzą osoby dojeżdżające “zapisujemy się” na zajęcia. 

 • Gra terenowa– zajęcia wspierające rozwój tzw. podstawowych umiejętności. Zwykle odbywają się w formie gry terenowej, podchodów, gry fabularnej. Dzieci wykorzystują wiedzę ogólną, umiejętności językowe i matematyczne. Zajęcia wspierają realizację podstawy programowej.
 • Spacer przyrodniczy – podczas cotygodniowego spaceru po pobliskim Lesie Bemowskim obserwujemy przyrodę, zmiany jakie w niej następują w związku ze zmiennością pór roku ale także działalnością człowieka. Spacery z Bolkiem pozwalają zobaczyć miasto borsuków, nory lisów, obserwować ptaki, miejsca zerowania dzików i wiele innych.
 • Warsztaty muzyczno-plastyczne – zajęcia zawierają elementy arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem muzykoterapii. Podczas tych zajęć muzykujemy, tworzymy prace plastyczne, techniczne, różnorodne majsterki i rękodzieła. Część proponowanych aktywności inspirowana jest pedagogiką walfdorską.
 • Warsztaty gimnastyczno-taneczne – zajęcia podczas, których ruszamy się w rytm muzyki, bawimy w gry ruchowe. Wprowadzane są elementy pracy z ciałem, rozwijania swojej sprawności. Dbania o to aby ćwiczyć zdrowo i akceptować swoje ciało. 
 • Logiczne myślenie i filozofia – warsztaty ARETE mimo “trudnych tematów” przyciągają dzieci licznymi ciekawymi pomocami edukacyjnymi od kolorowych guzików, przez myszy sterowane joystickiem, aż po przeróżne klocki: słomki konstrukcyjne, klocki Dienesa, Mozaiki czy klocki Lego. Ania podczas zajęć stosuje m.in. metodę LEGO-LOGOS, która pomaga rozwijać takie zdolności jak: analizowanie i syntezowanie treści, logiczne myślenie oraz uczy czytania ze zrozumieniem, słuchania innych, dyskutowania, pracy zespołowej, myślenia abstrakcyjnego i kreatywnego.