Przyroda – klasa 4

Agnieszka Sowińska
Bezpłatne
 • 0 kursant
 • 29 lessons
 • 0 quizzes
 • 10 week duration

Przyroda – klasa 4

Warsztat przyrodnika

Podstawa programowa

Uczeń:

 1. opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem,
  doświadczeniem a obserwacją;
 2. podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
 3. podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
 4. stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
 5. wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
 6. korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.

 

Jak poznawać przyrodę?

Informacji o przyrodzie możemy szukać w różnych źródłach. Na rynku możemy znaleźć wiele książek o przyrodzie – naukowych i popularnonaukowych. Dostępne są encyklopedie, atlasy przyrodnicze i albumy. Informacje o przyrodzie można też czerpać z filmów przyrodniczych oraz z edukacyjnych stron internetowych.

Nie zastąpi to jednak bezpośredniej obserwacji przyrody i jej praw. Przyrodę poznajemy dzięki zmysłom: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dzięki zmysłowi wzroku możemy zdobyć najwięcej informacji. Widzimy zwierzęta, rośliny, kształt chmur, zmiany kolorów podczas eksperymentów chemicznych, obserwujemy ruch Słońca na niebie. Dzięki słuchowi rozpoznajemy odgłosy zwierząt ale także słyszymy grzmot lub wybuch substancji. Dzięki węchowi odrózniamy zapachy roślin czy substancji chemicznych. Smak pozwala nam określić czy coś jest słodkie czy słone, zidentyfikować po nim obiekt. Za pomocą dotyku określimy temperaturę i  rodzaj powierzchni.

Dzięki obserwacjom (w które zaangażujesz swoje   zmysły) stopniowo gromadzisz i uzupełniasz wiedzę o otaczającej Cię przyrodzie. Będziesz umieć przewidywać i wyjaśniać różne zjawiska.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *