Ramowy plan dnia

Jak pogodzić warsztaty, indywidualne konsultacje z mentorami, swobodną zabawę i odpoczynek? To zadanie wcale nie tak trudne jeśli zaplanujemy i zorganizujemy dzień. Nie oznacza to braku elastyczności – wszak “zmiana planów świadczy o ciągłości dowodzenia”. Ale plan jak i inne ramy pozwala poczuć się bezpiecznie i wejść w rytm.

Rytm dnia

8:00 –
10:00
Przyjazd dzieci do szkoły, swobodna zabawa, konsultacje indywidualne
10:00 –
11:00
Zajęcia wiedzowe
11:00 – 12:00Swobodna zabawa, praca własna
12:00 – 13:00Zajęcia “podstawowe umiejętności” /
w piątki: zebranie szkolnej społeczności
13:00 – 13:30Swobodna zabawa, przygotowanie do obiadu
13:30 –
14:00
obiad
14:00 – 15:00swobodna zabawa, sprzątanie po obiedzie
15:00 – 16:00zajęcia hobbistyczne
16:00 – 17:00swobodna zabawa, konsultacje indywidualne, powroty do domów, zamkniecie szkoły