Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Bohaterowie wojen XVII wieku – przeor Augustyn Kordecki, hetman Stefan Czarniecki i król Jan III Sobieski

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim.

Rafał opowiada

Notatka

Augustyn Kordecki Przeor klasztoru na Jasnej Górze. Wsławił się przede wszystkim bohaterską obroną klasztoru przed Szwedami w czasie potopu szwedzkiego. Bronił klasztoru przez 6 tygodni, pomimo 10-krotnej przewagi wroga, aż do ustąpienia wojsk szwedzkich.

 

Stefan Czarniecki Był polskim dowódcą wojskowym w czasie wojen prowadzonych przez Polskę w XVII wieku. Doświadczenie zdobywał w walkach przeciwko Kozakom, ale największą sławę zdobył w czasie potopu szwedzkiego. Bezustannie nękał wroga wojną podjazdową, dokonywał wielu odważnych, ale ryzykownych manewrów.

Największą sławę przyniosło mu jednak przetransportowanie liczącego kilka tysięcy osób oddziału jazdy przez morską cieśninę poprzez holowanie koni łodziami, co pomogło zdobyć Czarnieckiemu szwedzkie twierdze na terytorium dzisiejszej Danii. Dla tego wydarzenia znalazło się nawet miejsce w polskim hymnie.

Król Jan III Sobieski Polski król rządzący w drugiej połowie XVII wieku. Za jego panowania sytuacja w Polsce trochę się uspokoiła po burzliwym okresie niemal nieustannych wojen. Znany był ze swojego związku z Marysieńką, po którym została nam bogata korespondencja małżonków. Był to jeden z nielicznych w tych czasach związków z miłości, a nie z rozsądku wśród koronowanych głów.

Jan III Sobieski znany jest jednak najbardziej ze zwycięskiej bitwy z Turkami. Polski król ruszył na pomoc obleganym w Wiedniu Austriakom i rozbił tam wojsko tureckie. Była to jedna z największych dotychczas bitew toczonych na terenie Europy i została zapamiętana jako odsiecz wiedeńska.

 

Mapy

Najważniejsze fakty

  • Augustyn Kordecki dowodził obroną klasztoru na Jasnej Górze w czasie potopu szwedzkiego.
  • Trzecia zwrotka “Mazurka Dąbrowskiego” mówi o Stefanie Czarnieckim.
  • Stefan Czarniecki to polski dowódca wojskowy, która zasłynął odwagą i nieustępliwością w czasie potopu szwedzkiego.
  • Za panowania Jana III Sobieskiego Polska odbudowała się po licznych wojnach.
  • Jan III Sobieski znany jest ze swojego związku z Marysieńką.
  • Jan III Sobieski pokonał Turków w czasie odsieczy wiedeńskiej.

Materiały dodatkowe