Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
 • 1 kursant
 • 19 lessons
 • 0 quizzes
 • 20 week duration

Historia kl. 4

Refleksja nad historią

Podstawa programowa

Uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polega praca historyka;
 • wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi;
 • rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
 • odróżnia historię od dziejów legendarnych.

Rafał opowiada

Notatka

Historia to nauka o dziejach ludzkości.

Jej zadaniem jest przekazywanie wiedzy o wydarzeniach z przeszłości.

Przyczyna(dlaczego?) → Wydarzenie (co się działo?) → Skutek (jakie były następstwa?)

Czas w historii

CHRONOLOGIA – nauka zajmująca się ustalaniem dat wydarzeń i ich kolejnością

ERA

Okres zapoczątkowany ważnym wydarzeniem np. era rzymska – od założenia miasta Rzym, muzełmańska od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny.

Narodziny Jezusa Chrystusa umownie podzieliły czas w historii na:

 • przed naszą erą (p.n.e.); BC = before Christus (ang. przed Chrystusem)

 • naszej ery (n.e.); AD = anno domini (łac. roku Pańskiego)

 • wszystkie wydarzenia p.n.e. są wcześniejsze niż wydarzenia n.e.

WIEKI

 • Stulecia.

 • Zwyczajowo oznaczamy wiek cyframi rzymskimi np. XXI wiek, XIX wiek, XV wiek, V wiek przed naszą erą

Wieki i ery

Cyfry rzymskie

Cyfry rzymskie

Źródła historyczne

Źródła historyczne = ślady działalności człowieka

Materialne

Niematerialne

Pisane

Niepisane

obyczaje, przekazy ustne, rytuały, tradycja

kroniki, listy, dokumenty, mapy, zbiory praw, napisy na ścianach itp.

budowle, szczątki, przedmioty codziennego użytku, rzeźby, obrazy, zdjęcia, filmy

Historia, baśń czy legenda?

Postacie

Baśniowe

Legendarne

Historyczne

Nieokreślone miejsce i czas, fantastyczne postaci i wydarzenia

Nawiązują do prawdziwych wydarzeń miejsc, ale wydarzenia i postacie są fikcyjne

Realnie żyjące i biorące udział w prawdziwych wydarzeniach potwierdzonych źródłami historycznymi

Królowa Śniegu,

Calineczka

Król Popiel którego zjadły myszy; Lech, Czech i Rus;

Król Bolesław Chrobry,

Mikołaj Kopernik

Notatka do pogrania

Refleksja nad historią – skrypt (PDF)

 

Materiały dodatkowe

Podcast “Historia dla dzieci i według dzieci”

odc. 1 Legendy i historia

odc. 3 Gall Anonim “Kronika Polska”

Słuchowiska Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego:

1. Opowiadanie Odkrycie pana Szwajcera – okoliczności odkrycia osady w Biskupinie

Opowiadania 2–5 – cykl słuchowisk ukazujący najbardziej znane polskie legendy
2. Opowiadanie Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
3. Opowiadanie Legenda o Popielu, którego zjadły myszy
4. Opowiadanie Legenda o Piaście
5. Opowiadanie Krzysiek i jego prapradziadek – wspomnienia fikcyjnego prapradziadka jako lekcja chronologii