Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki oraz polski hymn.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie.

Rafał opowiada

 

Notatka

Jan Henryk Dąbrowski był polskim dowódcą wojskowym, który większość wojennego doświadczenia zdobywał na emigracji. Powrócił do Polski tuż przed jej II rozbiorem i dołączył do walk z zaborcami. Uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej, w czasie której toczył liczne walki w zaborze pruskim. Po upadku insurekcji dostał się do niewoli, z której został później wypuszczony.

W 1797 roku utworzył we Włoszech Legiony Polskie, które miały dołączyć do wojsk Napoleona Bonaparte. Napoleon próbował w tamtym czasie podbić całą Europę i Polacy wiązali z nim nadzieje na odzyskanie niepodległości. Niestety, Francuzi ostatecznie przegrali wojnę, a Napoleon utworzył na ziemiach dawnej Polski tylko namiastkę państwa. Legiony zostały rozwiązane, a Jan Henryk Dąbrowski udał się na emigrację, gdzie wiele lat później zmarł.

Józef Wybicki był polskim politykiem, żołnierzem i pisarzem. Zaprzyjaźnił się z Janem Henrykiem Dąbrowskim. Kiedy Dąbrowski przyjechał do Polski z emigracji, dołączył do konfederacji targowickiej (spisku mającego na celu obalenie króla), gdyż nie orientował się w lokalnej polityce. Groził mu proces sądowy i śmierć, ale Wybickiemu udało się wybronić podczas procesu generała. Od tego czasu stali się przyjaciółmi i razem walczyli o wolność Polski.

Józef Wybicki znany jest z tego, że w czasie tworzenia Legionów Polskich we Włoszech napisał “Mazurka Dąbrowskiego”, czyli obecny hymn Polski.

Mapy

Materiały dodatkowe

Podcast “Historia Polski dla dzieci i według dzieci” odc. 14 Legiony we Włoszech i Hymn.