Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
 • 1 kursant
 • 19 lessons
 • 0 quizzes
 • 20 week duration

Historia kl. 4

Żołnierze niezłomni – Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna „Inka”.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o żołnierzach niezłomnych – Witoldzie Pileckim i Danucie Siedzikównie „Ince”.

Rafał opowiada

Notatka

Witold Pilecki był żołnierzem, który walczył w polskiej armii już podczas obrony granic przed bolszewikami w latach 1918-1921. W czasie II Wojny Światowej działał w organizacjach konspiracyjnych. Zgłosił się jako ochotnik do misji polegającej na dostaniu się jako więzień do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i raportowaniu o sytuacji wewnątrz obozu. Udało mu się to i został łącznikiem pomiędzy organizacjami konspiracyjnymi a obozem. Budował w środku własną siatkę wywiadowczą, pomagał w ucieczkach, dostarczał informacje, a w końcu sam uciekł.

Po II Wojnie Światowej wrócił do Warszawy i kontynuował swoją szpiegowską działalność, tym razem raportując do polskich dowódców za granicą o działalności Rosjan i polskich partyzantów kryjących się w lasach. Został aresztowany przez rosyjskie służby i oskarżony o szpiegostwo na rzecz obcego państwa oraz zamordowanie dwóch funkcjonariuszy publicznych. Odbył się pokazowy proces, w którym Pileckiego skazano na śmierć. Dopiero wiele lat później, po obaleniu komunizmu w Polsce, pośmiertnie uniewinniono Pileckiego i uhonorowano licznymi odznaczeniami.

Danuta Siedzikówna miała 13 lat, gdy wybuchła II Wojna Światowa. Jej rodzice zginęli w trakcie wojny, a ona sama służyła jako sanitariuszka w różnych oddziałach polskiego wojska w konspiracji. Związała się z oddziałami Żołnierzy Wyklętych, którzy po wojnie kontynuowali wojnę z ZSRR.

Została wysłana po zapasy do miasta i tam została złapana przez rosyjskich funkcjonariuszy. Oskarżono ją o mordowanie żołnierzy i milicjantów, choć już podczas samego procesu niektórzy przyznawali, że tylko opatrywała rannych, często także tych z przeciwnej strony konfliktu. Sąd skazał ją jednak na śmierć (miała wtedy 18 lat). Dopiero w latach 90-tych pośmiertnie ją uniewinniono.

Mapa

Najważniejsze informacje

Witold Pilecki:

 • Był polskim żołnierzem i szpiegiem.
 • W czasie II Wojny Światowej wsławił się zgłoszeniem na ochotnika do obozu koncentracyjnego w Auschwitz w celu donoszenia przełożonym o panującej tam sytuacji.
 • Po wojnie kontynuował działalność szpiegowską (tym razem wobec Rosjan).
 • Został schwytany, niesłusznie oskarżony i skazany na śmierć.

Danuta Siedzikówna “Inka”:

 • Służyła jako sanitariuszka w różnych oddziałach partyzanckich w czasie II Wojny Światowej.
 • Kontynuowała walkę z ZSRR po wojnie razem z oddziałami Żołnierzy Wyklętych.
 • Została ujęta i skazana na śmierć przez sąd.

Materiały dodatkowe