Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Romuald Traugutt i powstańcze państwo.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Romualdzie Traugutcie i powstańczym państwie.

Rafał opowiada

 

Notatka

Romuald Traugutt był polskim oficerem, który przez wiele lat służył pod zaborami w armii Cesarstwa Rosyjskiego. Prowadził tajną działalność konspiracyjną wymierzoną przeciwko zaborcy. Został mianowany przywódcą powstania styczniowego w 1683 roku i został jego naczelnikiem. Pod koniec powstania został ujęty przez rosyjskie służby i stracony.

W powstaniu styczniowym walczyło około 200 tys. Polaków, ale miało one formę partyzancką. Polskie oddziały były rozproszone, ukrywały się po lasach i odbywały potyczki z mniejszymi siłami rosyjskimi. Wybuchło, kiedy powstańcy nie byli jeszcze do końca przygotowani do walki, a spodziewana pomoc ze strony innych państw nie nadeszła i powstanie upadło. Romuald Traugutt przez cały czas dowodził nim z zajętej przez Rosjan Warszawy, ukrywając się pod fałszywym nazwiskiem.

Mapy

Najważniejsze informacje

  • Był polskim oficerem, który przez wiele lat służył w rosyjskim wojsku w czasie zaborów Polski.
  • Dowodził powstaniem styczniowym z 1863 roku. Został schwytany i powieszony przez rosyjskie służby.

Materiały dodatkowe