Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Mikołaj Kopernik i krakowscy żacy

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach.

Rafał opowiada

Notatka

Mikołaj KopernikMikołaj Kopernik był polskim uczonym kształcącym się w Akademii Krakowskiej, a później także na uniwersytetach we Włoszech. Miał wiedzę w wielu różnych dziedzinach – znał się na matematyce, medycynie, astronomii, prawie, ekonomii, strategii wojskowej. Był też kanonikiem, czyli duchownym katolickim niższego szczebla.

Znany jest jednak głównie z tego, że na nowo sformułował teorię heliocentryczną, czyli teorię mówiącą o tym, że to Słońce jest w centrum Układu Słonecznego, a Ziemia i inne planety krążą wokół niej. Opisał tę teorię równaniami matematycznymi, dzięki czemu możliwa była dyskusja na jej temat. Teoria Kopernika nie przyjęła się jednak od razu, a nawet budziła pewien sprzeciw. Po śmierci Kopernika jego dzieło “O obrotach sfer niebieskich” trafiło nawet na kościelny indeks ksiąg zakazanych.

Materiały dodatkowe