Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Jan Zamoyski – wódz i mąż stanu

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Janie Zamoyskim – wodzu i mężu stanu.

Rafał opowiada

Notatka

Jan Zamoyski był potężnym magnatem (bogatym szlachcicem), który pełnił kluczowe urzędy w Polsce za panowania czterech królów. Działał w drugiej połowie XVI wieku i na początku XVII wieku. Pełnił funkcje kanclerza (takiego jakby premiera) oraz hetmana (dowódcy wojsk). Był jedną z kluczowych postaci pierwszych wolnych elekcji w Polsce i miał znaczny wpływ na wybór kolejnych królów.

Występował jako obrońca tolerancji religijnej, prowadził polskie wojska w licznych wojnach, choć największe sukcesy odnosił w wojnach z Rosją. Posiadał około 200 wsi i 11 miast, a jeszcze większą ilością zarządzał z królewskiego nadania. Na jego polecenie wybudowano od zera Zamość, który stał się jednym z najlepiej uporządkowanych miast ówczesnej Europy. Ufundował uniwersytet w Zamościu i wraz z królem Batorym zainicjował powstanie uniwersytetu w Wilnie.

 

Mapa

Najważniejsze fakty

  • Pełnił w Polsce funkcje hetmana i kanclerza.
  • Był jedną z najpotężniejszych osób w Polsce w drugiej połowie XVI wieku. Miał decydujący wpływ na elekcje kolejnych królów i ich rządy.
  • Zlecił budowę miasta Zamość.
  • Założył Akademię Zamoyską i przyczynił się do powstania uniwersytetu w Wilnie.

Materiały dodatkowe