Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Laureatka Nagrody Nobla – Maria Skłodowska-Curie.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o laureatce Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie.

Rafał opowiada

 

Notatka

Maria Skłodowska-Curie była polską uczoną urodzoną pod zaborami. Wyjechała z kraju, by studiować w Paryżu, gdzie poznała swojego przyszłego męża Pierre’a Curie. Wraz z nim badała odkryte niedawno promieniowanie, za co otrzymali oni Nagrodę Nobla z fizyki. Później odkryli dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze, polon i rad, za co Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla z chemii.

Maria Skłodowska-Curie była wielką uczoną w czasach, kiedy kobiet na uniwersytetach prawie nie było. Przecierała szlaki w wielu dziedzinach. W czasie I wojny światowej pomagała na froncie, kierując grupą medyków wykonujących zdjęcia rentgenowskie rannym żołnierzom.

Najważniejsze informacje

  • Była polską uczoną, działającą w Paryżu.
  • Wraz z mężem badała promieniowanie, odkryła polon i rad. Za te dokonania otrzymała dwie Nagrody Nobla – z fizyki i z chemii.
  • Pomagała jako medyk na frontach I wojny światowej.

Materiały dodatkowe

Podcast “Historia Polski dla dzieci i według dzieci” odc. 56 Maria Skłodowska – Curie.