Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

Podstawa Programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni.

Rafał opowiada

 

Notatka

Eugeniusz Kwiatkowski dwukrotnie pełnił funkcję ministra w okresie między I a II Wojną Światową. Był raczej fachowcem niż politykiem, dążył do kompromisu i dogadania się różnych sił politycznych w Polsce.

Do jego największych zasług należy dokończenie budowy portu w Gdyni. Ten port był Polsce bardzo potrzebny, gdyż w wyniku rokowań po I Wojnie Światowej, Polska utraciła Gdańsk i nie miała żadnego porządnego większego portu. Kiedy Kwiatkowski był ministrem po raz drugi, skupił się na budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli dużego skupiska fabryk i wytwórni na niewielkim obszarze. Dążył do rozbudowy polskiego przemysłu.

Po wybuchu II Wojny Światowej zbiegł za granicę. Po wojnie nie pełnił już żadnych istotniejszych funkcji w państwie.

Mapa

Najważniejsze informacje

  • Pełnił funkcję ministra w dwudziestoleciu międzywojennym.
  • Doprowadził do rozbudowy portu w Gdyni.
  • Rozpoczął budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dążył do odbudowy polskiego przemysłu.

Materiały dodatkowe