Historia kl. 4

Rafał Jackowski
Bezpłatne
kartka z piórem
  • 1 kursant
  • 19 lessons
  • 0 quizzes
  • 20 week duration

Historia kl. 4

Józef Piłsudski i jego żołnierze.

Podstawa programowa

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach.

Rafał opowiada


Notatka

Józef Piłsudski był przed I Wojną Światową działaczem walczącym o niepodległość Polski (był między innymi zesłany na kilka lat na Syberię). Po wybuchu I Wojny Światowej dowodził Legionami Polskimi walczącymi pod austriackim dowództwem przeciwko Rosji. Po wycofaniu się Rosji z wojny, rozpoczął walkę z Niemcami i Austrią, za co został przez Niemców wtrącony do więzienia. W tym czasie Polacy wyzwalali kolejne polskie ziemie z rąk dawnych zaborców. Pod koniec wojny został zwolniony z więzienia i wrócił do Warszawy. Datę jego powrotu do Warszawy (11 listopada 1918 roku) i przejęcia władzy w Polsce uznaje się za datę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dowodził polskimi wojskami podczas obrony kraju przed powojennym najazdem bolszewików (rosyjskich komunistów) i rozbił siły rosyjskie w czasie bitwy warszawskiej z 1920 r., dzięki czemu Polska utrzymała niepodległość, a Europa uchroniła się przed kolejną wojną.

W następnych latach pełnił kluczowe funkcje w państwie. Dążył do przejęcia całej władzy w Polsce, niekoniecznie uczciwie ograniczając możliwości swoich politycznych konkurentów, przez co do dzisiaj jest bardzo kontrowersyjną postacią. Dążył przede wszystkim do zabezpieczenia Polski przed kolejnym najazdem rosyjskim. Zmarł przed wybuchem II Wojny Światowej w 1935 roku.

Mapa

Najważniejsze informacje

  • Był dowódcą Legionów Polskich walczących w czasie I Wojny Światowej. Jego działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
  • Dowodził polskimi siłami w czasie bitwy warszawskiej z 1920 r. Zapobiegł utracie niepodległości przez Polskę i kolejnej wojnie w Europie.
  • Pełnił różne przywódcze funkcje w państwie do 1935 r. Znany był z twardych, bezwzględnych rządów.

Materiały dodatkowe